Hà Huỳnh Authentic

Hà nhận mua hộ ADlDAS giá yêu 🫶🏻

Admin hnhbeauty1 07/10/2023

Das đang về thêm, Hà trả hàng dần theo thứ tự đơn đặt hàng của khách ạ 🫶🏻 Mẫu nào cũng đẹp xuất sắc luôn, khách nhận hàng khen nức nở, ai cũng nói hàng về đẹp hơn ảnh web 😆

Hà chụp ít ảnh cho khách tham khảo nhen, nhiều đợt về liên tục mà lười chụp, tại có 1 mình ên Hà vừa mua vừa kiểm hàng về vừa gói hàng đi nữa, hơi bị đuối ạ 😅 

⎯⎯⎯⎯⎯ 
#Hà nhận check out 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐦𝐲̃ 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦, 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚́𝐨, 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐮̣𝐧𝐠,… 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞/𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚: 
🇺🇸𝐔𝐒 (Mỹ) 
🇬🇧𝐔𝐊 (Anh) 
🇪🇸𝐒𝐩𝐚𝐢𝐧 (Tây Ban Nha)
🇲🇨𝐏𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝 (Ba Lan) 
🇵🇹𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 (Bồ Đào Nha)
🇦🇺𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚 (Úc) 
🇫🇷𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 (Pháp),…. 

✈️𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐦𝐮𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐦 + 𝐔𝐲 𝐓𝐢́𝐧, 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 ❤︎ 

💌𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐇 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐇𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚 Zalo.me/0976610611   

🌐𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://HaHuynhAuthentic.com

 

Bạn đang xem: Hà nhận mua hộ ADlDAS giá yêu 🫶🏻
Bài trước
Nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi

Giỏ hàng